Chị hàng xóm dâm đãng và cậu sinh viên số hưởng

Chị dâu tôi cũng ôm tôi ngủ thiếp đi. Khi chúng tôi mở mắt ra đã là 4:30 chiều. Cơ thể chúng tôi đang sôi lên và đau nhức. Cả hai cùng nhau đứng dậy và đi vào phòng tắm để tắm. Trong phòng tắm, chúng tôi bắt đầu tạt nước vào nhau và rất vui vẻ. Cùng lúc đó, chị dâu nói – bạn có muốn một trò chơi khác không? Tôi nói không và bây giờ tôi mệt mỏi. Chị dâu nói – kế mông còn chờ. Để yên đi anh. Có cơ hội nào khác vào một ngày nào đó không… thôi nào. Tôi bắt đầu suy nghĩ. Chị dâu nói – bạn đang nghĩ gì vậy? Tôi nói – chị dâu, âm hộ của bạn bắt đầu khóc trong khi ăn tinh ranh của tôi.