Chị gái không mặc áo ngực nhằm kích dục em trai

Papaji nói – các bạn đang nói gì vậy? Tôi nói – chỉ con trai của bạn làm điều đó. Nhân tiện, khi tôi nghe câu chuyện, con gà Chồng tôi lại bắt đầu cười, anh ấy nói – rất vui. Nhân tiện, xin làm một ít cá tối nay. Tôi nói – được rồi. Rồi chồng tôi cúp máy. Papaji nói – các bạn đang nói gì vậy? Tôi nói – chỉ có con trai của bạn làm điều đó. Nhân tiện, khi tôi nghe câu chuyện, con gà Chồng tôi lại bắt đầu cười, anh ấy nói – rất vui. Nhân tiện, xin làm một ít cá tối nay. Tôi nói – được rồi. Rồi chồng tôi cúp máy. Papaji nói – các bạn đang nói gì vậy?