Chàng trai trẻ trộm đồ lót để ngửi và cái kết

Angika đã gửi cho tôi một bản khảo sát yêu cầu Massage bằng vàng. Tôi cũng đã gửi câu trả lời cho câu hỏi của anh ấy qua email. Cô ấy đang ở Nagaland và không thể cung cấp dịch vụ ngay lập tức. Tôi nói với anh ấy rằng tôi có thể đến đó và phục vụ anh ấy. Cô ấy có lẽ là khách hàng đầu tiên của tôi và đã đặt hàng ngay lập tức. Bên dưới, tôi đã sửa đổi ngày mát xa. Angika cũng biết số cá nhân của tôi. Tôi mất cả tuần để đến đó vì tôi phải làm việc năm ngày liên tiếp. Angika và tôi bắt đầu nói chuyện điện thoại. Một ngày nọ, đó chỉ là một câu chuyện bình thường.