CAWD-222 Đi khách sạn cùng với hai em đồng nghiệp dâm

CAWD-222 Đi khách sạn cùng với hai em đồng nghiệp dâm, Tất cả những điều này dường như khiến tôi hiểu anh ấy muốn gì, đó là lý do tại sao tôi viết thư cho anh ấy. Ngày hôm sau, khi tôi đang ngồi trong cửa hàng, con gái của chú tôi là Reema (tên đã thay đổi) đến cửa hàng của tôi .Reema và Harushi bằng tuổi tôi và nói đây là cái gì. . Sau khi nghe anh ta nói, mông của tôi bùng nổ và nhận được vào tay của tôi. Tôi nhanh chóng phát triển một sự tôn sùng và tiếp tục nghe những lời khiển trách của anh ta. Tôi thậm chí không thể thú nhận lỗi lầm của mình với anh ấy.