CAWD-215 Tuổi mới lớn và đã đi bán dâm Rina Yoshino

CAWD-215 Tuổi mới lớn và đã đi bán dâm Rina Yoshino, Tôi hoàn thành công việc của họ trong năm phút và cả hai đều rời đi. Bây giờ tôi đã lưu số của anh ấy trên điện thoại di động của mình và tệp đã đến WhatsApp của tôi. Khi tôi về nhà vào buổi tối, cô gái đó cũng đã lưu số của tôi và tôi có thể thấy trạng thái WhatsApp của cô ấy. Tôi đã bình luận về tình trạng của anh ấy. Sau khi đọc bình luận của tôi, câu trả lời của anh ấy đến nhanh chóng. Từng chút một, chúng tôi bắt đầu nói chuyện. Cô ấy nói với tôi tên cô ấy là Saba và cô ấy sống trong một căn nhà thuê trước cửa hàng của tôi.