Cái lồn nhiều nước của cô ấy thật sự rất kích thích

Tôi nói – Tôi không có nhiều như vậy. Thanh tra nói – sau đó bạn sẽ phải bắt giữ. Tôi nói, Thanh tra, hãy điều chỉnh một vài thứ. Người thanh tra suy nghĩ một lúc và sau đó nói – cũng nói. Nó chỉ ra rằng ý định của thanh tra đã bị phá hỏng. Không có gì đáng ngạc nhiên, hãy nhìn tôi, ý định của bất kỳ ai cũng có thể bị hủy hoại, và tình trạng của tôi chỉ có thể bị hủy hoại. Tôi bỏ tay xuống không chút do dự. Người kiểm tra đến gần tôi và bắt đầu vuốt ve hai bầu vú của tôi bằng cả hai tay. Thanh tra nói – nếu bạn nói bây giờ, bạn có thể điều chỉnh.