Bồng bột tuổi mới lớn cô gái trẻ bỏ nhà đi bụi

Monica – Ừ, về sớm … nếu không anh ấy sẽ tự tìm đến với mọi người và sau này bạn sẽ gặp rắc rối. Tất cả chúng tôi bắt đầu từ đó. Didi nói – Shiv gần mười giờ rồi, đến nhà Monica. Tôi đến đường nhà Monica. Do nắng nóng trong thành phố, cổng của tất cả các ngôi nhà đều đóng kín. Monica- Shiv đang ở trước nhà tôi. Hãy ghé qua trước đó. Tôi làm giống vậy. Sau khi dừng chiếc xe đạp, Monica nói – Shiva, làm một việc là đặt xe đạp của bạn gần bức tường, chúng tôi sẽ leo tường và leo tường, đặt xe đạp ở đó và tôi bắt đầu nhìn hai bên đường. Đầu tiên là Monica, sau đó là Komal Didi