Biến thái rình mò và hiếp dâm cô gái đang trên đường về

Sau đó, tôi không thể nói chuyện với chúng tôi trong 3-4 ngày. Năm ngày sau, chị dâu tôi đến nhà và nói với mẹ tôi, Chúng tôi đến đây với những người mới nên hơi sợ vào ban đêm. Nếu không phiền, bạn có thể gửi Amit đến nhà tôi và để cô ấy ngủ trong ba ngày ba đêm được không? Sau khi nghe họ nói, bà mẹ nói – vâng, không vấn đề gì. Amit sẽ đến nhà bạn vào ban đêm. Vui lòng cho tôi biết nếu có điều gì sai khác với điều này. Em dâu tôi từ chối và nói – đây là vấn đề duy nhất của tôi lúc này và bạn đã giải quyết nó, tôi đi ngủ và nói rằng tôi ở nhà một mình.