Biện pháp trừng trị những cậu học trò hư

Biện pháp trừng trị những cậu học trò hư, Lúc đầu tôi nghĩ nó là kích thước bình thường. Nhưng ngay sau khi Chudashi mới được hôn, tất cả đều nói rằng Công chúa của tôi cao hơn và béo hơn những người khác, và làm dịu Chudah bằng cách cho âm hộ của cô ấy hoàn toàn thỏa mãn. Hãy đi vào vấn đề. Trên thực tế, tôi đã có lần phải đi công tác ở Delhi. Đã đến tháng 10 và mùa đông dịu ngọt đã bắt đầu. Ngủ một giấc bằng xe buýt sau khi chạy cả ngày ở Delhi. Vấn đề bây giờ là tôi chỉ có một mình và tôi là người cuối cùng trên xe buýt, nói với tôi rằng tôi sẽ phải trả gấp đôi số tiền.