Bắt gặp gái Tây ở ngoài đường rồi rủ về nhà làm tình

Lúc này dì đã xuống bếp. Tôi muốn chúng tôi xóa các tập tin không cần thiết. Tôi vào thư mục tải xuống và một số nội dung khiêu dâm xuất hiện ở đó. Tôi nghĩ có lẽ con trai của dì hoặc chồng của dì sẽ nhìn thấy tất cả. Sau đó tôi tò mò nên bắt đầu nhòm vào ổ D và E. Có một thư mục tên là Phim. Khi tôi mở nó ra, có thêm hai thư mục bên trong. Một là từ Hollywood và một là từ phim Bollywood. Khi tôi mở thư mục Phim Hollywood, có các thư mục khác nhau có tên là Hành động, Phiêu lưu, Lãng mạn, v.v. Có một thư mục lạ bên trong. Tên của ai là sự kết hợp của một số số và ký tự.