Bạn cùng phòng đi vắng em hàng xóm rủ tôi sang ngủ cùng

Bạn cùng phòng đi vắng em hàng xóm rủ tôi sang ngủ cùng, Sa-háp có một con trai và một cô dâu. Con dâu tôi cũng có một bé gái mới sinh. Bởi vì điều này, không có ai đang làm việc trong nhà của mình. Tôi không thể đi vì mẹ tôi sức khỏe không tốt. Mẹ tôi không thể nghỉ ngơi cho đến sáng, vì vậy tôi quyết định gửi tôi đến nhà của Sahab. Nhân tiện, tôi đã có bằng cử nhân của trường đại học. Tôi là sinh viên năm nhất trường K, nhưng ngày đó tôi bị bắt đi làm nên tôi phải bỏ dở việc học đại học và đi làm.