Anh có thể làm cho em lên đỉnh cực khoái được không

Tôi đã có niềm vui quá. Trong khi thầy ấn đi ấn lại bộ ngực cỡ 34 của tôi hết lần này đến lần khác, thầy hiệu trưởng thích thú ôm mông tôi. Như thể hiệu trưởng chạm vào mông tôi. Anh ấy bắt đầu hôn cặp mông to của tôi ở khắp mọi nơi và dùng lưỡi liếm chúng. Vì vậy, anh ấy nắm lấy mông tôi và bắt đầu đẩy và nhai quần lót của tôi. Ngay cả bây giờ tôi cũng không sống nổi. Tôi cởi quần của chủ đứng trước mặt tôi và bắt đầu vuốt ve chúng bằng tay. Vì vậy, tôi quay lại và cởi quần của hiệu trưởng. Hai con gà trống giờ đã ở trong tay tôi. Tôi đã từng lấy trộm vũ khí 8 inch của chủ nhân.