Âm thầm vụng trộm cùng với chị đồng nghiệp dâm

Âm thầm vụng trộm cùng với chị đồng nghiệp dâm, Họ biết rằng vòi nước của tôi đang thèm muốn một cái lỗ ngay bây giờ. Cô ấy nói nếu có ai biết. Nghe vậy, tôi bật dậy, đóng cửa phòng anh rồi khóa trái từ bên trong. Vào lúc tôi trở lại giường của dì tôi, con cặc của tôi đã bắt đầu căng lên. Tôi đến gần anh ta và nói bây giờ sẽ không ai biết tôi đang đứng gần giường thì dì tôi đặt tay lên con cặc của tôi. Không có nhu cầu chính thức bây giờ. Tôi đặt tay lên tay dì mà ấn vào con cặc của mình. Dì nắm lấy con cặc của tôi và bắt đầu vuốt ve nó từ đầu quần của tôi.